Bereken het bereikmidden

Het bereikmidden is de waarde precies tussen de minimumwaarde en de maximumwaarde in een verdeling of verzameling getallen, ofwel het gemiddelde van deze twee waarden. Je kunt het bereikmidden dan ook eenvoudig bepalen door de minimumwaarde en de maximumwaarde bij elkaar op te tellen en te delen door 2.

BM =
min + max
2

Bereken eenvoudig het bereikmidden en andere statitische waarden van een groep getallen met de onderstaande rekentool.

Bereikmidden berekenen

  • Gebruik voor ieder getal een nieuwe regel of scheidt de getallen door een punt-komma (;).
  • Gebruik als decimaalteken een komma (,). Een punt wordt genegeerd.

Het begrip bereikmidden

Het bereikmidden ligt exact tussen de minimumwaarde en de maximumwaarde van een gegevensverzameling en is dus gedefinieerd als het midden van het bereik van deze gegevensverzameling. Net als het gemiddelde, de mediaan en de modus is het bereikmidden een centrummaat en geeft het een indruk van het centrum van een groep gegevens of een verdeling. Bij een symmetrische verdeling ligt het bereikmidden dicht bij het gemiddelde en de mediaan, in tegenstelling tot een scheve verdeling.

Voorbeeld bereikmidden berekenen

Hoe bereken je het bereikmidden van een reeks getallen?

We hebben de volgende getallenreeks:

19, 14, 14, 9, 21, 19, 11, 18, 12, 14

We gaan in deze reeks op zoek naar het laagste getal (minimum) en het hoogste getal (maximum).

Het laagste getal is: 9
Het hoogste getal is: 21

De bereikmidden van deze reeks is het gemiddelde van deze 2 getallen dus: (9 + 21)/2 = 15

Op Berekengemiddelde.nl bereken je eenvoudig de meest gebruikte statistische waarden van een groep getallen of dataset, zoals bijvoorbeeld de scheefheid, het gewogen gemiddelde en het bereik. Al deze statistische kengetallen worden toegelicht met formules en heldere voorbeelden.