Bereken het bereik

Het bereik (ook wel range of spreidingsbreedte) is het interval tussen de laagste en de hoogste waarde in de dataset. Het bereik wordt berekend door de laagste waarde van de hoogste waarde af te trekken.

Je berekent het bereik (R) van een gegevens verzameling met de volgende formule:

R = MAX - MIN

Bereken eenvoudig het bereik en andere statitische waarden van een groep getallen met de onderstaande rekentool.

Bereik berekenen

  • Gebruik voor ieder getal een nieuwe regel of scheidt de getallen door een punt-komma (;).
  • Gebruik als decimaalteken een komma (,). Een punt wordt genegeerd.

Het begrip bereik

Het bereik is een spreidingsmaat en geeft dus een indruk van de spreiding van de gegevens in een verzameling. Hoe groter het bereik, des te meer variabel de dataset is. Het bereik is als spreidingsmaat doorgaans het eenvoudigst te berekenen.

Wanneer je met grote datasets te maken hebt, is het vaak lastig om de hoogste en de laagste waarde te vinden. Met behulp van de bovenstaande rekentool vind je eenvoudig de maximale en de minimale waarde van de dataset. Ook wordt het bereik direct berekend. In Excel kun je het bereik berekenen door de functies MAX en MIN te gebruiken:

Wanneer je met grote datasets te maken hebt, is het vaak lastig om de hoogste en de laagste waarde te vinden. Met behulp van de bovenstaande rekentool vind je eenvoudig de maximale en de minimale waarde van de dataset. Ook wordt het bereik direct berekend. In Excel kun je het bereik berekenen door de functies MAX en MIN te gebruiken:

MAX(gegevensbereik) - MIN(gegevensbereik).

Voorbeeld bereik berekenen

Hoe bereken je het bereik van een reeks getallen?

We hebben de volgende getallenreeks:

19, 14, 14, 9, 21, 19, 11, 18, 12, 14

We gaan in deze reeks op zoek naar het laagste getal (minimum) en het hoogste getal (maximum).

Het laagste getal is: 9
Het hoogste getal is: 21

De bereik van deze reeks is het gemiddelde van deze 2 getallen dus: 21 - 9 = 12.

Op Berekengemiddelde.nl bereken je eenvoudig de meest gebruikte statistische waarden van een groep getallen of dataset, zoals bijvoorbeeld de scheefheid, het bereik en de kurtosis. Al deze statistische kengetallen worden toegelicht met formules en heldere voorbeelden.