Bereken de modus

De modus is het meest voorkomende getal in een verdeling of een verzameling getallen. Bij een kansverdeling is de modus gedefinieerd als de waarde met de grootste kans. Een verdeling of getallenreeks kan meerdere modi (= meervoud modus) hebben. Heeft een verdeling of getallenreeks één, twee of meer modi, dan noemen we deze respectievelijk unimodaal, bimodaal of multimodaal.

Bereken eenvoudig de modus en andere statitische waarden van een groep getallen met de onderstaande rekentool.

Modus berekenen

  • Gebruik voor ieder getal een nieuwe regel of scheidt de getallen door een punt-komma (;).
  • Gebruik als decimaalteken een komma (,). Een punt wordt genegeerd.

Het begrip modus

De modus is net als het gemiddelde, de mediaan en het bereikmidden een centrummaat. Centrummaten geven een indruk van het centrum van een groep gegevens of een verdeling. Afhankelijk van welke centrummaat je toepast, kan het centrum het midden van een groep gegevens of verdeling betekenen, dan wel de (meest waarschijnlijke) plaats in de verdeling waar zich de meeste gegevens bevinden. Bij een symmetrische verdeling ligt de modus dicht bij het gemiddelde en de mediaan, bij een scheve verdeling niet.

In tegenstelling tot de andere centrummaten, kun je ook van gegevensreeksen die niet uit getallen bestaan de modus bepalen. Bijvoorbeeld welke kleur komt het vaakst voor in een reeks met verschillende kleuren. Of welke partij is het vaakst aangekruist op het stembiljet tijdens verkiezingen.

Bij een getallenreeks kun je de modus naast de bovenstaande rekentool ook bepalen met bijvoorbeeld het spreadsheetprogramma Excel. Gebruik hiervoor de functie MODUS.

Voorbeeld modus berekenen

Hoe bepaal je de modus van een reeks getallen?

We hebben de volgende getallen reeks:

19, 14, 14, 9, 20, 19, 11, 18, 12, 14

We bepalen van ieder getal hoevaak deze voorkomt in de reeks:

19 (2), 14(3), 14(3), 9(1), 20(1), 19(2), 11(1), 18(1), 12(1), 14(3)

We zien nu dat het getal 14 het vaakst voorkomt, namelijk drie keer. De modus van deze reeks is dus 14.

Op Berekengemiddelde.nl bereken je eenvoudig de meest gebruikte statistische waarden van een groep getallen of dataset, zoals bijvoorbeeld het gewogen gemiddelde, de variatiecoëfficiënt en de scheefheid. Al deze statistische kengetallen worden toegelicht met formules en heldere voorbeelden.